සුද්දන්ගේ Email මාෆියාව

Email වලින් ආපු පණිවුඩයක්…ගතයුත්තක් ඇතියි කියලා හිතුන නිසා දාන්න හිතුනා.

විශාල කර බලන්න

Advertisements

One Response

  1. there are some truth

    who can say we are 100% error free ? even esat asia and middle east ?

    I hate middle east. everyone know how arabic people treat sri lankans.

    these days, In Sri Lanka, tell me any good thing we can talk ? :: nothing…

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: