උපවාසයක් කර තර්ජනය කරමුද?

ඒ දවස් වල නම් උපවාස හැමතැනම.මේ කාලෙ නම් ඒ ගැන ඇහෙන්න නැහැ.කොහොමත් ඔය උපවාස ගැන අහන්න ලැබෙන්නෙ අපි වගේ ආසියාතික රටවලින් තමයි.කොහොමටත් සුද්දන්ට ඉතින් උපවාස කරන්න හේතුවකුත් නැහැනෙ. අපේ රටේ කොච්චර උපවාස තිබුනත් උපවාස කරල මැරිච්ච කෙනෙක් ගැන නම් මම නම් අහල නැහැ(සමහරවිට ඔක්කොම ඉල්ලීම් දිනා ගන්න නිසා වෙන්ඩ ඇති… ).කොහොමටත් වැඩේ දවස් දෙක තුනක් යනකොට පොලිසියන් ඇවිත් කුදල ගෙන යන නිසා කට්ටියත් බය නැතුව වැඩේට බහිනවා.හැබැයි එතකොට ඉල්ලීම් කෙසේ වෙතත් උපවාසෙ කරපු කෙනා නම් පොර වෙලා ඉවරයි.1980 ගණන් වල නම් තිලීපන් කියන කොටි ත්‍රස්තවාදියා නම් උපවාසයකින් මැරිල තියනවා.පස්සෙ බලනකොට මිනිහ පිළිකා රෝගියෙක්ලු.කොහොමත් ජීවිතේ නැති වෙන එකේ මිනිහා උපවාසයකින් මැරිල වීරයෙක් උනා.
මම නම් හිතන විදියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි රටකට උපවාසය කියන එක කොහොමටවත් ඔබින්නෙ නැහැ.මොකද රටේ නීතිය අනුව සිය පණ නසා ගන්නව කියන්නෙ බරපතල වරදක්.ආගම දහමට අනුව තමන්ගෙ පණ නසා ගන්නව කියන්නෙ පර පණ නසනවා වගේම පාප කර්මයක්.
ඉතින් ඉල්ලීමක් දිනා ගන්න නොකා නොබී,පවතින රජයකට හරි ආයතනයකට හරි තර්ජනය කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධ නැද්ද?මම නම් හිතන්නේ උපවාසය කියන එක නීතියෙන්ම තහනම් කරන්න ඕන.ඉල්ලීම් දිනා ගන්න ඉතින් වෙන විදි තියනවනෙ.අනික ඉල්ලීම් වලට කලින් තමන්ටම කියලා යුතුකම් කොටසකුත් තියනවා කියලා මතක තියා ගන්න එක තමා වඩාත් හොඳ..

ඒ දවස් වල නම් උපවාස හැමතැනම.මේ කාලෙ නම් ඒ ගැන ඇහෙන්න නැහැ.කොහොමත් ඔය උපවාස ගැන අහන්න ලැබෙන්නෙ අපි වගේ ආසියාතික රටවලින් තමයි.කොහොමටත් සුද්දන්ට ඉතින් උපවාස කරන්න හේතුවකුත් නැහැනෙ. අපේ රටේ කොච්චර උපවාස තිබුනත් උපවාස කරල මැරිච්ච කෙනෙක් ගැන නම් මම නම් අහල නැහැ(සමහරවිට ඔක්කොම ඉල්ලීම් දිනා ගන්න නිසා වෙන්ඩ ඇති… ).කොහොමටත් වැඩේ දවස් දෙක තුනක් යනකොට පොලිසියන් ඇවිත් කුදල ගෙන යන නිසා කට්ටියත් බය නැතුව වැඩේට බහිනවා.හැබැයි එතකොට ඉල්ලීම් කෙසේ වෙතත් උපවාසෙ කරපු කෙනා නම් පොර වෙලා ඉවරයි.1980 ගණන් වල නම් තිලීපන් කියන කොටි ත්‍රස්තවාදියා නම් උපවාසයකින් මැරිල තියනවා.පස්සෙ බලනකොට මිනිහ පිළිකා රෝගියෙක්ලු.කොහොමත් ජීවිතේ නැති වෙන එකේ මිනිහා උපවාසයකින් මැරිල වීරයෙක් උනා.

මම නම් හිතන විදියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි රටකට උපවාසය කියන එක කොහොමටවත් ඔබින්නෙ නැහැ.මොකද රටේ නීතිය අනුව සිය පණ නසා ගන්නව කියන්නෙ බරපතල වරදක්.ආගම දහමට අනුව තමන්ගෙ පණ නසා ගන්නව කියන්නෙ පර පණ නසනවා වගේම පාප කර්මයක්.

ඉතින් ඉල්ලීමක් දිනා ගන්න නොකා නොබී,පවතින රජයකට හරි ආයතනයකට හරි තර්ජනය කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධ නැද්ද?මම නම් හිතන්නේ උපවාසය කියන එක නීතියෙන්ම තහනම් කරන්න ඕන.ඉල්ලීම් දිනා ගන්න ඉතින් වෙන විදි තියනවනෙ.අනික ඉල්ලීම් වලට කලින් තමන්ටම කියලා යුතුකම් කොටසකුත් තියනවා කියලා මතක තියා ගන්න එක තමා වඩාත් හොඳ..

Advertisements