දෙවිවරු,පෙරේතයො සහ භූතයො

දෙවියො,පෙරේතයො,භූතයො ගැන අපි කවුරුත් අහල තියනවනෙ.බුද්ධාගමේ උනත් දෙවියො,පෙරේතයො,භූතයො
ගැන කියවෙනවා.මේ ලිපියෙන් කියන්න යන්නෙ මේ ඉන්නෙ දෙවියො,මේ ඉන්නෙ භූතයො කියල කියන්න නෙමේ.ඇසට නොපෙනන මේ අය ගැන කරපු පොඩි පරීක්ෂණයක් ගැන කියන්න.ඔය ගොල්ලොත් දන්න දෙයක් තියනව නම් සදහන් කරන්න.
මේ දේ ගැන හොය හොය ඉන්න වේලාවක පත්තරේකට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ලියපු ලිපියක් කියවන්න ලැබුන.ඒ වගේම ඒකෙ පිංතූරයකුත් පල කරල තිබුනා.පන්සලක පිරිත් පිංකමක් දවසක බෝධියේ ගත්තු පිංතූරයක්.ඒකෙ ආලෝක ලප සියගානක් දකින්න තිබුනා.ලිපියේ හැටියට නම් දීප්තිමත් ආලෝක ලප දෙවිවරු.අඩු ආලෝකයක් තියන එළි පෙරේතයො,භූතයො වගේ පිං අඩු කට්ටිය. සාමාන්‍යයෙන් පිං අනුමෝදන් කරන තැන් වලට ඔය වගේ කටිටිය එනවලු.ටිකක් විස්වාස කරන්න අමාරුයි වගේ නේද?
ඉතින් ඊට පස්සෙ නෙට් එකෙත් පොඩි සෙවිල්ලක් දාලා බැලුවා.ඔය වගේ දේවල් ගැන විස්තර හුගක් නෙට් එකෙත් තියනවා. මෙතනින් බලන්න.
තව දුරටත් කරුණු හොයල බලනකොට දැනගන්න ලැබුනු කරුනු වලට අනුව ගොඩක් ඔය පිංතූර වලට වැටෙන්නෙ “බූමාට දෙවිවරු” කියන කට්ටිය.ඒ වගේම  මවු කුසක් හොයා ගන්න එහෙ මෙහෙ සැරිසරන අයත් ඔය පිංතූර වලට වැටෙනවා..දරුවො ප්‍රර්ථනා කරල ඔය භාර හාර වෙන තැන් තියනවානෙ ඒ වගේ තැනක පිංතූරයක් ගත්තොත් ඔය වගේ ආලෝක ලප සියගානක් දකින්න පුලුවන්.
ඒ වගේම පිරිත් ගෙවල් වල,බණ ගෙවල් වල,සොහොන් ලඟත් මේවා දකින්න පුලුවන්.පහත තියන පිංතූර දෙක ගත්තෙ එකක් රුවන් වැලි සෑයෙ තිබුනු පිංකමකදී.අනික ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ළගදී. පැහැදිලිවම ආලෝක ලප මේවායි දකින්න පුලුවන්.

දෙවියො,පෙරේතයො,භූතයො ගැන අපි කවුරුත් අහල තියනවනෙ.බුද්ධාගමේ උනත් දෙවියො,පෙරේතයො,භූතයො ගැන කියවෙනවා.මේ ලිපියෙන් කියන්න යන්නෙ මේ ඉන්නෙ දෙවියො,මේ ඉන්නෙ භූතයො කියල කියන්න නෙමේ.ඇසට නොපෙනන මේ අය ගැන කරපු පොඩි පරීක්ෂණයක් ගැන කියන්න.ඔය ගොල්ලොත් දන්න දෙයක් තියනව නම් සදහන් කරන්න.

මේ දේ ගැන හොය හොය ඉන්න වේලාවක පත්තරේකට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ලියපු ලිපියක් කියවන්න ලැබුන.ඒ වගේම ඒකෙ පිංතූරයකුත් පල කරල තිබුනා.පන්සලක පිරිත් පිංකමක් දවසක බෝධියේ ගත්තු පිංතූරයක්.ඒකෙ ආලෝක ලප සියගානක් දකින්න තිබුනා.ලිපියේ හැටියට නම් දීප්තිමත් ආලෝක ලප දෙවිවරු.අඩු ආලෝකයක් තියන එළි පෙරේතයො,භූතයො වගේ පිං අඩු කට්ටිය. සාමාන්‍යයෙන් පිං අනුමෝදන් කරන තැන් වලට ඔය වගේ කටිටිය එනවලු.ටිකක් විස්වාස කරන්න අමාරුයි වගේ නේද?

ඉතින් ඊට පස්සෙ නෙට් එකෙත් පොඩි සෙවිල්ලක් දාලා බැලුවා.ඔය වගේ දේවල් ගැන විස්තර හුගක් නෙට් එකෙත් තියනවා. මෙතනින් බලන්න.

තව දුරටත් කරුණු හොයල බලනකොට දැනගන්න ලැබුනු කරුනු වලට අනුව ගොඩක් ඔය පිංතූර වලට වැටෙන්නෙ “බූමාට දෙවිවරු” කියන කට්ටිය.ඒ වගේම  මවු කුසක් හොයා ගන්න එහෙ මෙහෙ සැරිසරන අයත් ඔය පිංතූර වලට වැටෙනවා..දරුවො ප්‍රර්ථනා කරල ඔය භාර හාර වෙන තැන් තියනවානෙ ඒ වගේ තැනක පිංතූරයක් ගත්තොත් ඔය වගේ ආලෝක ලප සියගානක් දකින්න පුලුවන්.

ඒ වගේම පිරිත් ගෙවල් වල,බණ ගෙවල් වල,සොහොන් ලඟත් මේවා දකින්න පුලුවන්.පහත තියන පිංතූර දෙක ගත්තෙ එකක් රුවන් වැලි සෑයෙ තිබුනු පිංකමකදී.අනික ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ළගදී. පැහැදිලිවම ආලෝක ලප මේවායි දකින්න පුලුවන්.

රුවන් වැලි සෑයෙ තිබුනු පිංකමකදී

ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ

Advertisements