මතකද “බුදු රැස්” විහිදුනා….

නෙට් එකේ ඉන්නකොට පරණ බ්ලොග් එකක් කියවන්න ලැබුනා.එකෙ තිබුනෙ මීට වසර කිහිපයකට කලින් සිදු වුනු බුදු
පිළිම වලින් “බුදු රැස්” විහිදුනා යැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධව.ඒ දවස් වල නම් ඔය ගැන ලොකු කතා බහක් තිබුනා.නොයෙක්
නොයෙක් මතත් පල වුනා.අද නම් ඔය ගැන සදහනක් වත් නෑ.
ඔය සිද්ධිය වුනේ මට මතක විදියටනම් 2006 ජූලි මාසෙ අන්තිම සතියෙ විතර.ඒ කියන්නෙ දැන් අවුරුදු තුනකට විතර
කලින්. මුලින්ම දකුණු පළාතෙ පන්සල් වලින් තමයි ඔය ගැන වාර්තා වුනෙ.ඊට පස්සේ මුළු ලංකාවෙම ව්‍යාප්ත වුනා.ඕක
ආරංචි වෙච්ච ගමන් මමත් කලේ කවුරුත් වගේ ලඟම තියන පන්සලකට දුවලා ගිය එක තමා.බුදු අම්මෝ! හිටපු
සෙනගක්.මිනිස්සු කෑ ගහනවා අන්න බුදු රැස් විහිදෙනවා කියලා…සාදුකාර දෙනවා ….එක කෙලියයි.
මමත් ඉතින් සෑහෙන වෙහෙසක් දරල බුදු පිළිමේ ළගටම ගිහිල්ල බැලුවා.මිනිස්සුනම් සාදුකාර දි දී බලා ගෙන ඉන්නවා. මට
නම් හැබැයි කියන්ඩ තරම් විශේෂ දෙයක් පෙනුනෙ නැහැ.මොනව කරන්නද මම ආව එන්ඩ..
මේ දවස්වල රූපවාහිනියෙත් ඔය ගැන ලොකු ලොකු සංවාද ගියානෙ.පිටිදූවෙ හාමුදුරුවොයි ආචාර්ය චන්දන ජයරත්න
මහත්තයයි ඔය සිද්ධිය දෘෂ්ඨි මායාවක් කියලා ප්‍රතික්ෂ්ප කලා.
හැබැයි බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද වගේ ස්වාමීන් වහන්සෙලා මේ සිද්ධිය ප්‍රතික්ෂේප කලේ නැහැ.
හුඟක් දෙනා කියුවෙ රතු හා කහ වර්ණ වෙන් වෙන තැන මේ විදියට පේනව කියලා.ඒ වගේම පොඩි දේශපාලනයකුත්
ඔතනට ගෑවුනානෙ.මොකද දුටු ගැමුණු රජතුමා රජ වුනු කාලෙත් ඔය වගේ ප්‍රාතිහාර සිද්ධ වුනා කියලා ඉතිහාසයේ සදහන්
වෙනවා. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ජනාධිපති වෙලා ඔය දවස් වෙනකොට වැඩි දවසක් නැහැනෙ.
ඒ වගේම තවත් කියවුන දෙයක් තමයි..ඔය දින කිහිපය තුලදී බොහොම බලගතු උපතක් සිද්ධ උනා කියලා.
අනේ මන්ද මේවයින් ඇත්ත මොකක්ද කියලා…හැබැයි මේකෙන් එකම එක හොද දෙයක් වුනා.ඒ තමා වැස්සකට වත්
පන්සලකට ගොඩ නොවෙන උදවිය පන්සල් ගිය එක.

නෙට් එකේ ඉන්නකොට පරණ බ්ලොග් එකක් කියවන්න ලැබුනා.එකෙ තිබුනෙ මීට වසර කිහිපයකට කලින් සිදු වුනු බුදු පිළිම වලින් “බුදු රැස්” විහිදුනා යැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධව.ඒ දවස් වල නම් ඔය ගැන ලොකු කතා බහක් තිබුනා.නොයෙක් නොයෙක් මතත් පල වුනා.අද නම් ඔය ගැන සදහනක් වත් නෑ.

ඔය සිද්ධිය වුනේ මට මතක විදියටනම් 2006 ජූලි මාසෙ අන්තිම සතියෙ විතර.ඒ කියන්නෙ දැන් අවුරුදු තුනකට විතර කලින්. මුලින්ම දකුණු පළාතෙ පන්සල් වලින් තමයි ඔය ගැන වාර්තා වුනෙ.ඊට පස්සේ මුළු ලංකාවෙම ව්‍යාප්ත වුනා.ඕක ආරංචි වෙච්ච ගමන් මමත් කලේ කවුරුත් වගේ ලඟම තියන පන්සලකට දුවලා ගිය එක තමා.බුදු අම්මෝ! හිටපු සෙනගක්.මිනිස්සු කෑ ගහනවා අන්න බුදු රැස් විහිදෙනවා කියලා…සාදුකාර දෙනවා ….එක කෙලියයි.

මමත් ඉතින් සෑහෙන වෙහෙසක් දරල බුදු පිළිමේ ළගටම ගිහිල්ල බැලුවා.මිනිස්සුනම් සාදුකාර දි දී බලා ගෙන ඉන්නවා. මට නම් හැබැයි කියන්ඩ තරම් විශේෂ දෙයක් පෙනුනෙ නැහැ.මොනව කරන්නද මම ආව එන්ඩ..

මේ දවස්වල රූපවාහිනියෙත් ඔය ගැන ලොකු ලොකු සංවාද ගියානෙ.පිටිදූවෙ හාමුදුරුවොයි ආචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහත්තයයි ඔය සිද්ධිය දෘෂ්ඨි මායාවක් කියලා ප්‍රතික්ෂ්ප කලා.හැබැයි බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද වගේ ස්වාමීන් වහන්සෙලා මේ සිද්ධිය ප්‍රතික්ෂේප කලේ නැහැ.හුඟක් දෙනා කියුවෙ රතු හා කහ වර්ණ වෙන් වෙන තැන මේ විදියට පේනව කියලා.ඒ වගේම පොඩි දේශපාලනයකුත් ඔතනට ගෑවුනානෙ.මොකද දුටු ගැමුණු රජතුමා රජ වුනු කාලෙත් ඔය වගේ ප්‍රාතිහාර සිද්ධ වුනා කියලා ඉතිහාසයේ සදහන් වෙනවා. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ජනාධිපති වෙලා ඔය දවස් වෙනකොට වැඩි දවසක් නැහැනෙ.  ඒ වගේම තවත් කියවුන දෙයක් තමයි..ඔය දින කිහිපය තුලදී බොහොම බලගතු උපතක් සිද්ධ උනා කියලා.අනේ මන්ද මේවයින් ඇත්ත මොකක්ද කියලා…හැබැයි මේකෙන් එකම එක හොද දෙයක් වුනා.ඒ තමා වැස්සකට වත් පන්සලකට ගොඩ නොවෙන උදවිය පන්සල් ගිය එක.

රැස් දහරා

Advertisements